Blogi

HRD-sanasto – Henkilöstön kehittämisen sanakirja

22.7.2019
Mika Kukkonen
Yleisimmät henkilöstön kehittämisen termit suomen kielellä. Henkilöstön taitoja ja osaamista kehitetään organisaation strategian toteuttamiseksi ja kilpailuedun ylläpitämiseksi. Koulutus, oppiminen ja kehittyminen ovat avaintoimintoja, joilla pyritään rakentamaan inhimillistä pääomaa vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tästä syystä Human Resource Development (HRD) on strategisen henkilöstöjohtamisen ytimessä.

Työnantajan koulutusvähennys helpoksi

9.7.2019
Topias Mononen
Valtio tukee osaamisen kehittämistä yrityksissä tarjoamalla työnantajille verovähennyksiä henkilöstön koulutuksista. Vähennyksen tavoitteena on kannustaa työnantajia lisäämään työvoiman osaamista. Vaikka työntekijöiden koulutukseen satsaaminen on sekä yrityksen että valtion etu, on vähennys kuitenkin jäänyt niin monelta yritykseltä käyttämättä, että lienee syytä hieman kerrata.