Ammattiliitto Pro: eTaika on mukanamme kehittyvä koulutustenhallintaohjelmisto

Ammattiliitto Pro: eTaika on mukanamme kehittyvä koulutustenhallintaohjelmisto

Ammattiliitto Pro näki tarvetta hallita paremmin järjestämiään koulutuksia ja muita jäsentapahtumia. Pro havaitsi eTaika-ohjelmistossa ominaisuuksia, jotka voisivat olla hyödyllisiä sen omassa toiminnassaan. Ohjelmiston nähtiin soveltuvan hyvin Pron koulutukselliseen ja oppimista edistävään toimintaympäristöön. Pron ja eTaika Oy:n vuonna 2019 aloitettu yhteistyö on osoittautunutkin oikein hedelmälliseksi!

Tiivis kehitysyhteistyö loi pohjan toimivalle ohjelmistolle

Pron tehtävänä on edistää jäsentensä ja aloille kouluttautuvien toimeentuloa, hyvinvointia sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tässä olennaisessa roolissa on koulutusten järjestäminen. Pro haluaa kehittää koulutustensa kautta mm. jäsentensä työnhakutaitoja ja työssä jaksamista. eTaikassa nähtiin ominaisuuksia, joiden avulla koulutuksia pystyttäisiin hallinnoimaan aiempaa paremmin ja tehokkaammin.

Prossa koulutuspäällikkönä toimiva Tiina Kiuru kantoi vastuuta eTaikan hankinnasta sekä sen käyttöönoton läpiviennistä. ”Yhteistyömme alkoi tiiviin kehitystyön merkeissä. Kerroimme eTaikan yhteyshenkilölle tarpeistamme ja toiveistamme ohjelmistoa kohtaan sekä toimitimme heille omia materiaalejamme. eTaika teki tarvekartoituksensa pohjalta ehdotuksensa meidän toimintamme erityispiirteitä palvelevasta ratkaisusta”, kuvailee Kiuru.

”Yhteyshenkilömme eTaika Oy:ssä olivat meihin alusta asti aktiivisesti yhteydessä. Vaihdoimme ajatuksiamme ja teimme paljon testaustyötä. Koin, että tarpeitamme kuunneltiin ja eTaika osoittautuikin hyvin räätälöitäväksi ohjelmistoksi. Ohjelmisto tehtiin meille sopivaksi niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin. Koen, että heidän kanssaan oli mutkatonta tehdä yhteistyötä”, toteaa Kiuru.

Varsinainen käyttöönottoprojekti vei noin 5 kuukautta. Ohjelmisto otettiin käyttöön joulukuussa 2019, joka oli hyvä aloitusajankohta Pron seuraavana keväänä järjestämiä koulutuksia ajatellen.

Yhteinen taival jatkuu

Tähän mennessä Pro on hyödyntänyt eTaikaa koulutustensa ja muiden jäsentapahtumiensa hallinnassa, tilaisuuksien ilmoittautumisissa sekä esimerkiksi koulutusten osallistujamäärän seurannassa. ”Tulevaisuudessa tulemme hyödyntämään eTaikaa jäsentemme oppimispolun hallinnassa ja edistämisessä. Haluamme tuoda jäsenillemme tietoa heidän osaamistaan täydentävistä koulutuksista ja tässä eTaikalla tulee olemaan tärkeä rooli!” kuvailee Kiuru.

”Haluan antaa kiitokseni eTaikan väelle! He ovat osoittaneet auttamishalua ja innovatiivisuutta. eTaika-ohjelmistoa kuvailisin helposti muokattavaksi, notkeaksi ja koko ajan kehittyväksi. eTaika on saanut Pron ihmiset mukaan kehitystyöhön ja uusia oivalluksia syntyy meillä edelleen. Kehitystyö jatkuu! Loppukäyttäjille ohjelmisto on ollut selkeän oloinen ja helppo käyttää,” tiivistää Kiuru.

Tarvitaanko sinun organisaatiossasi uusia työkaluja koulutusten ja osaamisen hallintaan? Ota meihin yhteyttä ja varaa aika ilmaiseen konsultaatioon!

Asiakastarinat, Koulutusten hallinta, Yleinen
FacebookTwitterLinkedIn