Henkilöstön kehittäminen ja osaamisen T-malli

Henkilöstön kehittäminen ja osaamisen T-malli

Oletko alallasi jonkin tietyn aiheen asiantuntija? Todellinen syväosaaja? Vai kenties sellainen joka paikan höylä? Entä pystytkö olemaan syväosaaja vähän kaikessa? Sellaisia tosiammattilaisiahan työmarkkinoilla arvostetaan yli kaiken!

Pelkkä ydinosaaminen ei riitä

Moderni asiantuntijatyö käsittää laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Siinä ei pelkällä yhteen tiettyyn asiaan fakkiintuneella ydinosaamisella pärjätä, vaan pitää olla kyky ja halu ymmärtää koko palettia. Valitettavasti kaikkien alojen asiantuntijoita ei oikeasti ole olemassa. Eikä sellaiseksi kannata yrittää pyrkiäkään. Mutta erikoistuminen on toki silti tavoiteltavaa. Omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja niihin keskittyminen on kaikille tuttu neuvo. Sitä ei vaan kannata noudattaa liian orjallisesti. Huipputiimi muodostuukin työntekijöistä, jotka ovat kukin erikoistuneet eri asioihin, mutta tuntevat yleisellä tasolla muidenkin tontit ja voivat tarvittaessa paikata kaveria. Tällaista asiantuntijuutta kuvaa osaamisen T-malli.

Osaamisen T-malli

T-mallissa kuvataan osaamista visuaalisesti sijoittamalla henkilön osaamisen eri aihealueet rinnakkain vaakasuunnassa. Ne alueet, joissa henkilöllä on enemmän asiantuntemusta, näkyvät pystysuorina piikkeinä alaspäin eli ne muodostavat T-kirjaimen. Ihanteellinen työntekijä ei siis ole I-mallin ydinosaaja vaan T-mallin joustava tiimipelaaja, jolla on näkemystä ja kykyä keskustella myös oman ydinosaamisensa ulkopuolelta.

Osaamisen T-malli

Esimerkki osaamisen T-mallista

Ammattitaidon kehittäminen sitouttaa tekijät

Järjestelmällisessä osaamisen kehittämisessä on hyvä huomioida T-malli ja pyrkiä kehittämään työntekijöistä sellainen asiantuntijatiimi, jossa T-kirjaimien pystyviivat kattavat mahdollisimman laajan alueen. Samalla yksittäiset henkilöt tavoitteellisesti kehittävät sekä erikoisosaamistaan että yleistä ammattitaitoaan. Lisäksi henkilöstön kouluttaminen ja kannustus omatoimiseen ammattitaidon kehittämiseen sitouttaa osaajia ja tekee heidän työstään mielekkäämpää. Kannattaakin tehdä yhdessä henkilöstön kanssa tarkka osaamiskartoitus. Tämä kirkastaa kaikille, mitä ovat osaamisen nyky- ja tavoitetilat. Näin he tuntevat itsekin paremmin omat vahvuutensa ja osaavat panostaa kehittymiseen alueilla, joista on suurin hyöty sekä heille itselleen että koko organisaatiolle.

Kuinka oma osaamisesi siis jakaantuu? Oletko –, I vai T? Entä mikä mahtaa olla asianlaita koko organisaatiossasi? Ja mitä toimia olet tehnyt ja aiot tehdä, jotta tiimisi on huipputiimi yhä kolmen vuoden päästäkin? Me tarjoamme työkalut henkilöstön kehittämiseen, kysy lisää!

Osaamisen hallinta, Yleinen
FacebookTwitterLinkedIn