Koulutusten hallinta säästää Saranen Consultingin työaikaa

Koulutusten hallinta säästää Saranen Consultingin työaikaa

Saranen Consulting Oy on asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä, kun niissä on henkilöstöön liittyviä muutoksia tai henkilöllä itsellään on omaan työuraan liittyvä muutos. Palveluun kuuluu mm. koulutus ja valmennukset. Vuodesta 2016 lähtien Sarasen koulutusten hallinta on toteutettu eTaika-ohjelmistolla, joka Sarasella on nimetty osuvasti Traineriksi.

Koulutusten hallinta tiiviissä käytössä

Traineria hyödynnetään koulutusten järjestämisessä sekä ilmoittautumisessa, viestinnässä, palautteiden keräämisessä sekä raportoinnissa eli kaikessa koulutusten hallinnointiin liittyvässä käytännön toiminnassa. Henkilöasiakkaat ilmoittautuvat järjestelmän kautta sekä Sarasen itse toteuttamiin valmennuksiin että alihankkijoiden substanssikoulutuksiin. He näkevät koulutustarjonnan kalenterista ja valitsevat itselleen suositellut vaihtoehdot listasta.

Kun Sarasella on koulutustarpeet tunnistettu ja koulutukset suunniteltu, kaikki koulutusten tarvittavat tiedot viedään Traineriin. Jotkut koulutukset niputetaan yhteen kokonaisuudeksi suuremman päätapahtuman alle. Trainerissa määritellään, mitkä kohderyhmät voivat osallistua koulutukseen ja sitten julkaistaan koulutus niille kohderyhmille sekä valmentajille. Koko ajan samalla valmentajat ohjaavat ja opastavat, mitä koulutuksia henkilön kannattaa käydä sekä mistä on eniten apua.

Kriittinen osa liiketoimintaa

Sarasen koulutusjohtaja Sami Kohosen mukaan Traineri on Sarasen liiketoiminnan kannalta välttämätön ratkaisu. ”Meillä on vuositasolla tuhatkunta koulutuspäivää, joten pakko on olla järjestelmä, jolla tätä kaikkea hallitaan ja mahdollistetaan ihmisten itseohjautuvuus. Ilman Traineria koulutusten hallinta olisi aikamoinen kaaos”, hän kuvailee.

Kohonen kertoo, että palautteiden kerääminen on Saraselle erittäin tärkeää palvelun laadun valvonnassa ja kehittämisessä. Trainerilla palautteiden keräys on automatisoitu ja palautekyselyt lähtevät kaikille osallistujille suoraan järjestelmästä. Vastaukset tulevat myös Traineriin raportointia varten. Trainerin raportointityökalua Sarasella käytetäänkin aktiivisesti. Kohosen mukaan järjestelmästä saa kattavasti erilaisia raportteja ja lisäksi eTaikalta saa aina tarvittaessa räätälöityjä raportteja. Kohonen pitää itselleen erityisen tärkeänä raportteja, joilla seurataan kouluttajien suoriutumista. Hän on myös iloinen Trainerin viestintätoiminnosta. Kaikille osallistujille voi esimerkiksi lähettää keskitetysti tekstiviestin, jos koulutus on vaikkapa peruttu tai siirretty, mikä säästää valtavasti käsityötä.

Ehdottomasti tärkein Trainerin tuoma hyöty Kohosen mielestä onkin ajansäästö. ”Tuhannen koulutuspäivän vuositasolla kaiken sen massan hallinnassa säästyvä työaika on valtava”, hän kertoo ja jatkaa: ”Tieto on myös ajan tasalla ja kaikki pääsevät siihen käsiksi. Osallistujakokemuskin paranee, kun tarjoamme osallistujille sellaista palvelua, että he pystyvät toimimaan omaehtoisesti ilman tarvetta kädestä pitävälle valvonnalle ja ohjaukselle.” Kohonen on myös tyytyväinen siihen, että Saranen voi määrittää koulutukset oman mallinsa mukaisiksi niin, että tietyt koulutukset näkyvät vain halutuille asiakasryhmille. ”Traineri vapauttaa aikaa muuhun käyttöön, ja se on todella iso juttu”, Kohonen kiteyttää.

Asiakastaan kuunteleva toimittaja

Traineri on pian saamassa merkittävän käyttöliittymäpäivityksen. Kohonen on jo nähnyt uuden version ja odottaakin sitä innolla. Tuoreen ulkoasun lisäksi uudistus yksinkertaistaa hallintakäyttäjän työpöytää ja nopeuttaa työtä suoraviivaistamalla järjestelmän toimintoja. Näin järjestelmä säästää Sarasen työaikaa entistäkin enemmän.

Kohonen sanoo, että eTaika aidosti kuuntelee asiakasta ja että hän on saa henkilökohtaista palvelua, kun tarvitsee apua. eTaikalla onkin Kohosen mukaan aina ollut tahto palvella ja auttaa ja että se pystyy reagoimaan hyvin, jos tulee yllättäviä tilanteita. Hän uskoo, että jos Saranen käyttäisi jonkun suuremman yrityksen tarjoamaa järjestelmää, ei palvelu olisi lähellekään näin välitöntä ja ketterää kuin nyt.

 

Vuonna 1991 perustettu Saranen Consulting Oy tarjoaa rekrytointikoulutusohjelmia työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka hakevat uutta jalansijaa työelämässä uuden osaamisen kautta. Saranen myös auttaa yrityksiä löytämään oikeaa osaamista markkinoilta ja yhdistää nämä kaksi asiaa eli kouluttaa ihmisille uusia osaamisia sellaisiin yrityksiin, jossa niitä osaamisia tarvitaan. Kun yrityksissä on irtisanomistilanteita, Saranen on auttamassa ihmisiä löytämään uutta työtä tarjoamalla omaa valmennusta sekä ulkopuolista substanssikoulutusta. Lisäksi Saranen tekee töitä pitkäaikaistyöttömien kanssa tavoitteenaan heidän nopea paluu työelämään. Saranen työllistää noin 90 henkeä ja se on osa Barona-konsernia.

www.saranen.fi

Asiakastarinat, Koulutusten hallinta
FacebookTwitterLinkedIn