Näin organisaatiosi voi hyötyä eTaikan koulutustenhallinnasta

Näin organisaatiosi voi hyötyä eTaikan koulutustenhallinnasta

Onko organisaatiossanne pohdittu keinoja henkilöstön osaamisen ja koulutusten johtamiseen, mutta ette ole vielä varmoja, millaisia välineitä siihen on tarjolla ja mitä etuja ne tuovat?

Jos organisaationne on yhtään suurempi, koulutusten hallintajärjestelmän hankinta kannattaa, sillä se vähentää koulutusten hallinnointiin kuluvia työtunteja. Sen avulla voitte myös hyödyntää täysmääräisesti koulutusvähennykset tai koulutuskorvaukset. Henkilöstön pätevyyskin pysyy ajan tasalla, sillä järjestelmä auttaa henkilöstön kehittämisen suunnittelussa ja kannustaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan.

eTaika mukautuu osaksi kokonaisuutta

Koulutusten hallintajärjestelmä tukee organisaatiotanne parhaiten, kun se on muokattu tarpeisiinne sopivaksi. Ohjelmiston räätälöinti voi kuitenkin olla kallista. Siksi järkevin valinta sekä hinnan että käytettävyyden puolesta on usein valmis ratkaisu, joka on asiakaskohtaisesti mukautettavissa. eTaikan koulutusten hallinta on kehitetty juuri muokattavuutta silmällä pitäen.

eTaikan kanssa lähdemme aina liikkeelle vakioratkaisusta, jota kehitetään asiakkaan toiveiden mukaan. Valmiin pohjan ansiosta järjestelmän käyttöönotto sujuu nopeasti eikä vaadi valtavasti työtä ja resursseja. Asetuksia muuttamalla saamme tehtyä suuriakin muokkauksia.

Esimerkkejä eTaikan muokattavuudesta:

  • Voimme räätälöidä palvelun esimerkiksi kunnalle tai sote-alueelle.
  • Järjestelmän ulkoasu on täysin mukautettavissa organisaationne visuaaliseen ilmeeseen. Käyttäjä ei edes huomaa käyttävänsä erillistä järjestelmää.
  • eTaika on integroitavissa henkilöstöjärjestelmään.
  • Järjestelmä toimii kertakirjautumisella, mikä on koulutusten hallintajärjestelmässä välttämätöntä. Muuten käyttäjätieto on jakautunut useaan eri järjestelmään, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa.
  • Järjestelmä on myös yhdistettävissä erilaisiin verkkokurssialustoihin

Pätevöitymispolut helpottavat koulutusten suunnittelua

Saatte koulutusten hallintajärjestelmästä irti parhaan hyödyn, kun se tukee myös laajempia osaamisen tavoitteita. eTaikan avulla voitte johtaa organisaation osaamista ja seurata tavoitteiden toteutumista.

Kun organisaationne ottaa eTaikan käyttöön, voimme räätälöidä sen yksilöllisten koulutusprosessienne mukaan. Järjestelmään voidaan rakentaa koulutus- ja pätevöitymispolkuja, joiden avulla henkilöstön osaamista on helppo suunnitella ja seurata. Se soveltuu hyvin esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille, joiden on tehtävä tietty määrä kursseja pätevyyden saavuttamiseksi.

eTaika auttaa siis osaamisen määrittelyssä ja puutteiden paikantamisessa. Kun kehityskohteet on tunnistettu, voitte ohjata henkilökuntaa sopiviin koulutuksiin. Lisäksi esimerkiksi suuremman organisaation sisältä on helppo löytää parhaat osaajat, kun kaikki pätevyydet löytyvät järjestelmästä. Kannattaa myös muistaa, että osaamisen kehittämiseen panostava työnantaja kannustaa henkilökuntaa sitoutumaan organisaatioon.

Mukana muutoksissa

Organisaatiossanne ja sen koulutustarpeissa saattaa tapahtua muutoksia, joten järjestelmän on mukauduttava tarpeisiinne myös pitkällä aikavälillä. eTaikaa voidaan kehittää asiakaskohtaisesti niin, että se elää mukana muutoksissa. Jos organisaation koko esimerkiksi muuttuu tai koulutuksen tarve kasvaa äkillisesti, järjestelmä on muokattavissa uusiin vaatimuksiin sopivaksi.

eTaikan hankinta sisältää myös käyttöönoton yhteydessä tehtävät räätälöinnit ja integraatiot. Sovimme tulevat muokkaukset joko kiinteänä palveluna tai esimerkiksi tuntikohtaisesti. Asetuksia muuttamalla voimme tehdä järjestelmään huomattaviakin muutoksia nopeasti ja ilman suuria kustannuksia.

Yhteenveto:

  • eTaikassa kaikki tärkeät ominaisuudet ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.
  • Se on yhdistettävissä saumattomasti verkkokurssialustoihin ja esimerkiksi henkilöstöjärjestelmiin.
  • Järjestelmä on nopea ja vaivaton ottaa käyttöön, sillä liikkeelle lähdetään vakioratkaisusta, jota muokataan asiakkaan toiveiden mukaan.
  • Jos organisaatiossa tapahtuu muutoksia, eTaika on räätälöitävissä sen mukaan.
  • eTaika sopii osaamisen seurantaan, sillä siihen voidaan rakentaa koulutus- ja pätevöitymispolkuja.

Miten teidän organisaatiossanne hallitaan koulutukset? Tilaa ilmainen konsultointi, niin katsotaan yhdessä, millainen ratkaisu sopii teille parhaiten!

Koulutusten hallinta, Yleinen
FacebookTwitterLinkedIn