Miten osaamisen johtaminen parantaa organisaation kilpailukykyä?

Miten osaamisen johtaminen parantaa organisaation kilpailukykyä?

Listaamme kolme asiaa, joilla osaamisen johtaminen parantaa kilpailukykyä. Työsuoritus paranee, kun työntekijä pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Samalla tuottavuus paranee, kun työntekijät keskittyvät yhteisiin organisaation tavoitteisiin. Näin työntekijät myös sitoutuvat ja motivoituvat paremmin saavuttamaan laaditut tavoitteet.

Video on aiemmin julkaistu osana uutiskirjesarjaamme.

FacebookTwitterLinkedIn