Osaamisen kehittäminen esityskalvoilta käytännön toimiksi

Osaamisen kehittäminen esityskalvoilta käytännön toimiksi

Osaamisen kehittäminen on usein tapetilla organisaatioiden henkilöstöstrategioissa. Henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus ovat voimavaroja, joille on vaikea antaa liikaa painoarvoa. Ne ovat kilpailuetuja, jotka näkyvät palveluiden ja tuotteiden parempana laatuna, työntekijöiden korkeampana tuottavuutena sekä positiivisempana työnantajamielikuvana. Kuitenkin suuret puheet osaamisen kehittämisestä jäävät helposti leijumaan ajatuksen tasolle. Kuinka siis suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen saadaan jalkautettua sanahelinästä aidoksi käytännön toiminnaksi?

Osaamisen kehittäminen työntekijän näkökulmasta

Henkilöstön kehittäminen

Ensinnäkin osaamisen kehittäminen pitää saada koko organisaation yhteiseksi tavoitteeksi. Kun koko henkilöstö on halukas ja sitoutunut kehittämään omaa osaamistaan, syntyy tuloksia aivan eri tavalla. Osaaminen ja ammattitaito ovat työntekijän omaa arvokasta pääomaa, ja niiden ylläpito ja kehittäminen nostavat pääoman arvoa ja tekevät omasta työstä muutenkin mielekkäämpää. Osaamisen kehittämiseen aidosti sitoutunut työntekijä myös kehittää itseään aktiivisesti ja omatoimisesti. Organisaatiojohdon tehtäväksi jää varsinaisten tavoitteiden laatimisen lisäksi kannustaa omatoimisuuteen ja tarjota mahdollisuuksia ja työkalut oman ammattitaidon ylläpitoon ja parantamiseen. Toki tavoitteetkin on hyvä laatia yhdessä henkilöstön kanssa.

Osaamisen kehittämisen järjestelmä kannustaa omatoimiseen osaamisen kehittämiseen

Osaamisen kehittämisen työkalu

Kunnollinen osaamisen kehittämisen työkalu on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tukee sekä organisaation henkilöstöstrategiaa että työntekijän omatoimista oppimista. Järjestelmä näyttää työntekijälle tarjolla olevat kurssit ja opintokokonaisuudet. Se suosittelee sopivia koulutuksia työntekijän koulutushistorian, roolin ja osaamisprofiilin perusteella. Työntekijä pystyy järjestelmässä täysin itsenäisesti tarkastelemaan omia osaamistietojaan, pätevyyksiään ja sertifikaattejaan. Onko sertifikaatin voimassaolo vanhenemassa? Järjestelmä muistuttaa tästä ja tarjoaa sopivaa koulutusta. Myös ulkoiset koulutukset saadaan järjestelmään ja ne näkyvät koulutushistoriassa.

Kehityskeskustelut ja niiden seuranta helpoksi

Kehityskeskustelu

Kehitys-, tavoite- ja muut osaamisen kehittämisen keskustelut ovat olennainen osa osaamisen kehittämisen seurantaa. Säännöllisesti käytävät esimiehen ja työntekijän väliset tavoitteelliset läpikäynnit tuovat kehittämiseen järjestelmällistä jatkuvuutta. Keskustelujen kautta molemmat tietävät tavoitteet sekä tarvittavat toimet niiden saavuttamiseksi. Keskustelujen ylläpito, seuranta ja hallinta kannattaakin toteuttaa samassa järjestelmässä. Valmiilla keskustelupohjilla keskustelut pysyvät tarkoituksenmukaisina ja strukturoituina, ja edellisissä keskusteluissa käytyihin asioihin on helppo palata. Työntekijä ja esimies voivat molemmat kätevästi seurata tilannetta myös keskustelujen välillä.

Yhteenveto

Yhteenveto

Jotta osaamisen kehittäminen ei jäisi epämääräiseksi ylätason toiveeksi, se pitää jalkauttaa tavoitteelliseksi osaksi organisaation jokapäiväistä arkea. Tähän päästään näillä keinoilla:

  • Koko henkilöstön sitouttaminen osaamisen kehittämiseen
  • Osaamisen kehittämisen ohjelmisto
  • Osaamisen kehittämisen järjestelmällinen seuranta

Me eTaikalla tarjoamme kokonaisvaltaista järjestelmää osaamisen kehittämiseen, jonka avulla parannat henkilöstösi vahvuuksia ja säästät hallinnon aikaa ja vaivaa. Kysy lisää palveluistamme!

Voit myös varata ilmaisen konsultoinnin, jossa käymme yhdessä läpi organisaatiosi nykytilanteen ja tavoitteet sekä kuinka voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Osaamisen hallinta, Yleinen
FacebookTwitterLinkedIn