Kehityskeskustelut

Hoida organisaatiosi kehitys- sekä muut henkilöstökeskustelut hallitusti. Liitä keskusteluprosessi kiinteäksi osaksi osaamisen kehittämistä. Löydä heti aiemmin käydyt kehityskeskustelut ja seuraa tavoitteiden toteutumista.

Voit luoda ja muokata valmiita lomakepohjia kehityskeskusteluita tai esimerkiksi tavoite- perehdytys- ja tuloskeskusteluita varten. Valmiit pohjat säästävät aikaa ja pitävät keskustelut tarkoituksenmukaisina, tehokkaina sekä vertailukelpoisina.

Esimies ja alainen voivat tutustua keskustelussa käytäviin asioihin ja täyttää lomaketta omilta osiltaan jo etukäteen. Edistymisen seuranta on helppoa, kun lomakepohjat ohjaavat keskustelun osaamisen kehittämiseen ja osapuolet voivat myös tarkastella aiempien vuosien keskusteluja ja arvioida kehitystuloksia. Keskustelun päätyttyä he hyväksyvät täytetyn lomakkeen, ja sen voi arkistoida sekä lähettää eteenpäin.

eTaika tukee laajasti erimuotoisia keskusteluja. Keskustelukutsut voi lähettää suoraan järjestelmästä. Keskustelujen luottamuksellisuus taataan kysymystasoisella käyttöoikeuksien määrittelyllä, ja osaamisten nykytaso esitäytetään keskustelun pohjaksi.

Tutustu asiakkaisiimme

Koulutusten hallinta -kaavio

Kehityskeskustelu

Onnistunut kehityskeskustelu esimiehen ja työntekijän välillä on hyvän johtamisen ydinasioita. eTaika tukee kehityskeskustelujen kulkua ja tekee prosessista vaivattoman sekä esimiehelle että työntekijälle.

Ryhmän kehityskeskustelu

Ryhmämuotoinen kehityskeskustelu soveltuu toiminnan yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. eTaikan avulla ryhmäkeskustelujen järjestäminen on yhtä helppoa kuin yksilökeskustelun pitäminen.

Työsuorituksen arviointi

Työsuorituksen arviointi välittää arvokasta palautetta organisaatiossa. eTaikaan voit määritellä arvioinnin näkökulmat ja arviointiasteikon organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Varhaisen tuen keskustelu

Varhaisen tuen keskustelun tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä silloin, kun työn sujumisessa tai työstä selviytymisessä havaitaan keskusteltavaa. eTaikassa keskustelujen luottamuksellisuus on ehdottoman suojattua.

Ota yhteyttä

Katsotaan yhdessä, mitä etuja sinun organisaatiosi voi saada tehokkaasta kehityskeskustelujen hallinnasta!

    Jari Mäkelä
    Senior konsultti, myynti ja asiakkuudet