silmlasit

Koulutusten hallinta

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat organisaatiosi tulevaisuuden perusta. eTaika-palvelulla suunnittelet, järjestät ja toteutat koulutukset vaivattomasti. Koulutusten hallinta tukee organisaatiosi tavoitteita ja auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.


Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat organisaation kilpailukyvyn ylläpitämistä ja aineettoman pääoman rakentamista. Vuosittaisten koulutuspäivien määrän ei tarvitse kasvaa kovinkaan suureksi, kun Excel-taulukot ja sähköposti eivät enää riitä tehokkaaseen tapahtumien hallinnointiin. Koulutusten edistynyt hallinta mahdollistaa koulutuksen oikean kohdentamisen, säästää työtunteja ja muita kustannuksia, sekä mahdollistaa koulutuksen koko elinkaaren keskitetyn johtamisen ja kehittämisen.

Tarjoamamme koulutuksen hallinnan palvelu tarjoaa automatisoidut työkalut paitsi koulutustapahtumien järjestämiseen myös niiden hallitsemiseen tapahtuman aikana. Se on täysin selainpohjainen ja modulaarinen palvelu, joka nivoutuu tarvittaessa saumattomasti osaamisen hallinnan palveluumme. Ratkaisu toimii myös mobiililaitteilla, ja tarjoamme integraatioita lukuisiin muihin järjestelmiin. eTaika-koulutuksenhallinnan kautta tehdään vuosittain yli 700 000 ilmoittautumista yli 50 000 koulutukseen ja tapahtumaan.

Tutustu asiakkaisiimme

Koulutusten hallinta -kaavio

Koulutusten hallinta tukee organisaation HR-strategiaa

Henkilöstön koulutus ja kehittäminen ovat olennainen osa organisaation HR-strategiaa. eTaika koulutusten hallintajärjestelmä on vahvasti tukena tämän strategian toteuttamisessa aina koulutusten suunnittelusta niiden järjestämisen ja toteuttamisen kautta arviointiin sekä seurantaan. Hallinnolliset rutiinityöt vähenevät, ja arvokkaan työajan pääsee käyttämään tehokkaammin. Aktiivinen henkilöstön kehittäminen antaa myös positiivisen työnantajamielikuvan.

Koulutusten suunnittelun toiminnot

Organisaatiosi on tunnistanut koulutustarpeet ja henkilöstön kehittämiskohteet sekä asettanut näiden pohjalta yhteiset koulutustavoitteet. Saavuttaaksesi nämä tavoitteet, tulee koulutukset suunnitella huolellisesti alusta loppuun sekä suurempina kokonaisuuksina että yksittäisten koulutusten tasolla.

eTaika tukee järjestelmällistä koulutussuunnittelua, jossa päätetään tavoitteidenmukaiset koulutukset sekä kohdennetaan ja profiloidaan ne oikeille ihmisille. Palvelun avulla on mahdollista toteuttaa myös laajempia opintokokonaisuuksia ja tutkintoja. Henkilöstö ja esimiehet voivat syöttää koulutusehdotukset suoraan järjestelmään. Koulutukset on helppo aikatauluttaa ja resursoida niihin sopivat kouluttajat.

Näin eTaika-ratkaisu tukee koulutusten suunnittelua

Tapahtuman järjestämistä tuetaan seuraavin työkaluin

Koulutusten hallinta eTaika-palvelussa on helppoa ja suoraviivaista. Tapahtumien luominen on nopeaa, ja ne voi lisätä sekä julkiseen että organisaation sisäiseen koulutuskalenteriin. Tapahtumalle voi myös luoda omat näyttävät kotisivut. eTaika tukee sekä lähiopetusta että verkkokoulutuksia sekä nämä yhdistäviä monimuotokursseja. Osallistujat ja ilmoittautumiset näkyvät järjestelmässä ja niiden muokkaaminen on vaivatonta.

Myös viestintä ja koulutusmateriaalin sekä muun aineiston jakaminen osallistujille onnistuu palvelun avulla. Osallistujat voivat seurata koulutuksen ohjelmaa reaaliaikaisesti tapahtuman aikana, ja järjestelmä antaa heidän luoda tapaamisia ja verkostoitua keskenään. Tapahtuman voi kytkeä myös sosiaalisen median kanaviin.

Ratkaisu tekee koulutuksesta itseohjautuvaa, mikä vähentää hallinnollista työtä ja sitouttaa osallistujia. Henkilöstö ja muut osallistujat näkevät oman koulutushistoriansa ja tulevat koulutuksensa OmaPalvelu-portaalin kautta. He voivat myös hakea ja ilmoittautua uusiin koulutuksiin tätä kautta.

Järjestelmä tukee myös maksullisten tapahtumien laskuttamista niin osallistujilta kuin heidän yrityksiltään sekä kurssikohtaisesti että suurempina kokonaisuuksina.

Lue kuinka koulutusten järjestäminen on toteutettu eTaika-palvelussa

Tapahtuman seurannan ja raportoinnin tukitoiminnot

eTaika-palvelun kattavat koulutusten raportointi- ja analytiikkatyökalut ovat havainnollistavia ja tukevat päätöksenteossa. Niiden data on myös helppo tuoda ulos järjestelmästä jatkokäsittelyä varten. Valmis koulutusvähennysraportti on rahanarvoinen apu koulutusvähennysten hyödyntämisessä.

Koulutusten jälkimarkkinointi ja viestintä onnistuu myös suoraan järjestelmästä. Osallistujilta pystytään keräämään arvokasta palautetta, jota käyttää koulutusten kehittämiseen.

Lue lisää eTaikan koulutusten arvioinnista ja seurannasta

 

Ota yhteyttä

Katsotaan yhdessä, mitä etuja sinun organisaatiosi voi saada tehokkaasta koulutusten hallinnasta!

    Jari Mäkelä
    Senior konsultti, myynti ja asiakkuudet

     

    kahvikuppi