Koulutusten suunnittelu

Koulutusten suunnittelu on henkilöstön kehittämisen ytimessä. Huolellisella suunnittelulla tunnistat ja rakennat organisaation strategiaa tukevat koulutuskokonaisuudet. Henkilöstön kehittäminen onnistuu parhaiten oikeilla työkaluilla.

eTaikan koulutuksenhallinta ja osaamisenhallinta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden koulutusten suunnitteluun. Määrittele ja kartoita organisaation ydinosaaminen ja tunnista kohderyhmät ja niiden koulutustarpeet oikein. Löydä sopivat tavoitetasot, peilaa niitä nykytilanteeseen ja mitoita koulutusten kuormittavuus. Suunnittele suurempia opintokokonaisuuksia, joissa päätapahtumaan kytketään useita alitapahtumia.

Koulutusten suunnittelu

Koulutusten laatiminen ja resursointi

Koulutustarjonnan luominen on nopeaa ja joustavaa, esim. nykyisistä koulutuksista voi tehdä helposti kopioita tulevaisuuteen. Koulutukset kytketään organisaation osaamistavoitteisiin ja näin voidaan seurata tavoitteiden totetutumista. Henkilöstö ja esimiehet voivat syöttää koulutuksen tiedot koulutusehdotuksena.

Rakentamalla opinto- ja pätevöitymispolkuja luodaan opintokokonaisuuksia, jotka selkeyttävät koulutusten suunnittelua, toteutusta sekä suorittamista. Järjestelmässä aikataulutetaan yksittäiset koulutukset ja koulutuskokonaisuudet ja resursoidaan niille oikeat kouluttajat sekä valmentajat.

Myös koulutusviestinnän suunnittelu on osa koulutusten suunnittelun kokonaisuutta. Keskitetyllä viestinnällä organisaation viestintästrategian noudattaminen on helppoa. eTaika-järjestelmästä lähetät viestit ja kyselyt suoraan koulutukseen ilmoittautuneille ja tarvittaessa erikseen esimerkiksi osallistuneille ja peruuttaneille.

Kurssisuunnittelu

Koulutusten hallinta