silmlasit

Osaamisen hallinta – työkalu henkilöstön kehittämiseen

eTaika osaamisen hallinta -ratkaisulla kehität organisaation kaikkein tärkeintä pääomaa, kasvatat työntekijöiden tuottavuutta, vähennät riskejä ja säästät työaikaa keskittämällä osaamistiedot yhteen paikkaan.


Organisaation henkilöstön osaamisen johtaminen ja osaamisen kehittäminen ovat menestyvän organisaation elinehto. Organisaation tulee varmistaa, että sillä on osaaminen ja kyvykkyys strategiansa toteuttamiseen ja kilpailuetunsa ylläpitämiseen. Osaaminen on samalla työntekijän pääomaa, jota jokaisen on mielekästä ja motivoivaa itse kehittää ja ylläpitää. Onnistuneella osaamisen johtamisella sitoutat henkilöstöä organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Aktiivinen osaamisen kehittäminen motivoi työntekijöitä ja auttaa luomaan positiivista työnantajamielikuvaa. Osaamistarpeet myös muuttuvat jatkuvasti ja siksi niiden järjestelmällinen dokumentointi sekä hallinta on tärkeää.

Selainpohjaisen osaamisen hallinnan ratkaisumme avulla kehität osaamista vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Samalla eTaika antaa johdolle, henkilöstöhallinnolle ja esimiehille työkalut johtaa organisaation osaamista strategisten tavoitteiden mukaisesti. Palvelu tukee osaamisen määrittelyssä ja tavoitteiden asettamisessa, osaamiskuilujen paikantamisessa, osaamista kehittävien koulutusten suunnittelussa sekä parhaiden osaajien löytämisessä.

eTaikan itsepalveluportaali OmaPalvelussa jokainen työntekijä pääsee työskentelemään oman osaamisensa kehittämiseen liittyvien toimintojen parissa mm. osaamiskartoitus, arviointi ja kehittämisalueet sekä hänelle työtehtävänsä ja osaamistavoitteidensa mukaan suunnattu koulutustarjonta.

eTaikan osaamisen hallinnan käyttöönotto on nopeaa. Olemassa olevaa henkilöstötietoa (esimerkiksi toisesta HR-järjestelmästä) voidaan hyödyntää palvelussa kertakirjautumisen ja integraatioiden välityksellä. Järjestelmä myös skaalautuu helposti organisaatiosi kasvaessa ja osaamistarpeiden muuttuessa.

Tutustu asiakkaisiimme

Osaamisen hallinta -palvelun ominaisuudet:

 • Roolinmukainen osaamisprofiili arviointikriteereineen
 • Koulutushistoria, osallistuminen sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin
 • Sähköinen CV
 • Pätevyydet, sertifikaatit ja työkortit, sekä niiden voimassaolo ja ajastettu uusiminen
 • Oman osaamisen kehittäminen ja arviointi
 • Kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen hallintatyökalu
 • Selkeiden tavoitteiden asettaminen ja koulutuspolun luominen
 • Osaamishaku
 • Monipuolinen raportointi
Osaamisen hallinta ja osaamiskartta

Osaaminen ja osaamiskartta

kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut

raportit

Raportit ja haku

Itsepalveluportaali OmaPalvelu

OmaPalvelu

eTaika osaamisen hallintaratkaisu on käytössä yli 50 organisaatiossa. Osaamisen hallinta on joustava, asiakaskohtaisesti sovitettava modulaarinen palvelu, joka nivoutuu tarvittaessa saumattomasti koulutuksen hallinnan palveluumme.

 

 

Ota yhteyttä

Keskustelemme mielellämme kanssasi, kuinka sinun organisaatiosi voisi parhaiten hallita osaamistaan.


  Jari Mäkelä
  Senior konsultti, myynti ja asiakkuudet

  kahvikuppi