Itsepalveluportaali OmaPalvelu

Työntekijät pääsevät näkemään ja muokkaamaan tietojaan sekä esimerkiksi osallistumaan koulutuksiin ja keskusteluihin itsepalveluportaalin kautta.

OmaPalvelu -itsepalveluportaali vähentää keskitettyä ylläpitotarvetta. Esimiehet ja työntekijät voivat hallinnoida osaamistietoja ja kehityskeskusteluja itsenäisesti. Oman osaamisen kehittäminen on järjestelmällisempää, kun osaamisen nykytilaa ja tavoitteita voi seurata sekä muokata vaivattomasti.

Esimies voi luoda omia tiimin sisäisiä koulutuksia, joihin osallistujien kutsuminen ja ilmoittautumisten hallinta hoidetaan automaattisesti.

Työntekijällä on käytössään helposti päivitettävä sähköinen CV, jossa on esillä ajantasaiset tiedot työkorttisuorituksista ja niiden voimassaolosta.

Ominaisuuksia:

 • Kertakirjautuminen (ADFS/SAML2) tai kevyt sähköpostikirjautuminen. Ei pakollista käyttäjätunnusten hallintaa.
 • Esimies näkee kaikki alaisensa ja voi tarkastella näiden tietoja. Henkilöiden tiedoissa näkyvät alaisen perustiedot (esim. HR-järjestelmästä) sekä alaisen itsensä antamat tiedot.
 • Itse annettuja tietoja ovat mm. itse arvioidut osaamiset sekä listaus koulutuksista, joihin henkilö on osallistunut. Esimies pääsee muokkaamaan alaistensa tietoja.
 • Esimiehen keskustelut alaisten kanssa. Esimies voi luoda keskusteluja ja lähettää kutsuja niihin. Käydyt keskustelut voidaan molemminpuolisesti hyväksyä ja arkistoida.
 • Organisaatiokohtaisesta prosessista riippuen keskustelulomakkeen täyttämisen voi tarvittaessa aloittaa joko esimies tai alainen itse. Ennakkoon päivitetyn, alustavan sisällön pohjalta voidaan sitten käydä varsinainen keskustelu aikataulutettuna ajankohtana. Keskustelun aikana voidaan sisältöä vielä päivittää yhdessä sovitulla tavalla tai hyväksyntä prosessin ollessa käytössä, myös keskustelun jälkeen, jolloin tehdyt muutokset kuitataan järjestelmässä hyväksytyiksi sekä esimiehen että alaisen toimesta.
 • Hakemukset: Henkilöstö voi tehdä koulutushakemuksia esimiehelle, joka saa hakemuksesta ilmoituksen. Hyväksytyt hakemukset liitetään henkilön koulutuksiin.
 •  Raportit
  • Hallintakäyttäjät määrittävät, mitkä esimiehille suunnatut raportit ovat käytössä.
 • Osaamishaku
  • Osaamishaku näyttää kirjautuneelle esimiehelle hänelle nimettyjen yksiköiden/toimipisteiden ja niissä olevien alaisten hakutiedot.
  • Osaamishakuun voi käyttää valmiiksi tallennettuja hakuja, joiden hakuehdot hallintakäyttäjä on valmiiksi määritellyt. Hakuehtojen mukaiset tulokset näytetään yksiköittäin ja henkilöittäin ryhmiteltyinä.

Osaamisen hallinta