Itsepalveluportaali OmaPalvelu

Työntekijät pääsevät näkemään ja muokkaamaan tietojaan sekä osallistumaan koulutuksiin ja keskusteluihin itsepalveluportaalin kautta.

OmaPalvelu -itsepalveluportaali vähentää keskitettyä ylläpitotarvetta. Esimiehet ja työntekijät voivat hallinnoida osaamistietoja ja kehityskeskusteluja itsenäisesti. Oman osaamisen kehittäminen on järjestelmällisempää, kun osaamisen nykytilaa ja tavoitteita voi seurata sekä muokata vaivattomasti.

Esimies voi luoda omia tiimin sisäisiä koulutuksia, joihin osallistujien kutsuminen ja ilmoittautumisten hallinta hoidetaan automaattisesti.

Työntekijällä on käytössään helposti päivitettävä sähköinen CV, jossa on esillä ajantasaiset tiedot työkorttisuorituksista ja niiden voimassaolosta.

OmaPalvelu koulutuskalenteri ja etusivu

Ominaisuuksia:

  • Kertakirjautuminen (ADFS/SAML2, OpenID Connect) tai kevyt sähköpostikirjautuminen. Ei pakollista käyttäjätunnusten hallintaa.
  • Esimies näkee kaikki alaisensa ja voi tarkastella tai muokata näiden tietoja. Henkilöiden tiedoissa näkyvät alaisen perustiedot (esim. HR-järjestelmästä) sekä alaisen itsensä antamat tiedot.
  • Itse annettuja tietoja ovat mm. itsearvioidut osaamiset sekä listaus koulutuksista, joihin henkilö on osallistunut.
  • Esimiehen keskustelut alaisten kanssa. Esimies voi luoda keskusteluja ja lähettää kutsuja niihin. Käydyt keskustelut voidaan molemminpuolisesti hyväksyä ja arkistoida.
  • Hakemukset: Henkilöstö voi tehdä koulutushakemuksia esimiehelle, joka saa hakemuksesta ilmoituksen. Hyväksytyt hakemukset liitetään henkilön koulutuksiin.
  • Esimiesraportit. Hallintakäyttäjät määrittävät, mitkä raportit ovat esimiesten käytössä.
  • Osaamishaku. Henkilöitä voidaan hakea osaamisten ja koulutusten perusteella. Hakuehtojen mukaiset tulokset näytetään yksiköittäin ja henkilöittäin ryhmiteltyinä. Hakutulokset on rajattu käyttöoikeuksilla. Hakuehdot voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Osaamisen hallinta