Kehityskeskustelut ja osaamisen kehittämisen seuranta

Hoida organisaatiosi kehitys- sekä muut henkilöstökeskustelut järjestelmällisesti ja hallitusti. Liitä osaamisen kehittäminen kiinteäksi osaksi keskusteluprosessia. Löydä heti aiemmin käydyt kehityskeskustelut ja seuraa tavoitteiden toteutumista.

Voit luoda ja muokata valmiita lomakepohjia kehityskeskusteluita tai esimerkiksi tavoite- perehdytys- ja tuloskeskusteluita varten (performance appraisal). Valmiit pohjat säästävät aikaa ja pitävät keskustelut tarkoituksenmukaisina, tehokkaina sekä vertailukelpoisina.

Esimies ja alainen voivat tutustua keskustelussa käytäviin asioihin ja täyttää lomaketta omilta osiltaan jo etukäteen. Edistymisen seuranta on helppoa, kun lomakepohjat ohjaavat keskustelun osaamisen kehittämiseen ja osapuolet voivat myös tarkastella aiempien vuosien keskusteluja ja arvioida kehitystuloksia. Keskustelun päätyttyä he hyväksyvät täytetyn lomakkeen, ja sen voi arkistoida sekä lähettää eteenpäin.

kehityskeskustelu

Kehityskeskustelutoiminnon ominaisuuksia

eTaika-ohjelmisto tukee sekä alaisen että esimiehen henkilökohtaisia kehityskeskusteluja että usean hengen tiimikeskusteluja. Kehityskeskustelukutsut voi lähettää suoraan järjestelmästä. Keskustelujen luottamuksellisuus taataan kysymystasoisella käyttöoikeuksien määrittelyllä, ja osaamisten nykytaso esitäytetään keskustelun pohjaksi.

Osaamisen hallinta