silmlasit

Osaaminen ja osaamiskartta

Hallitse organisaatiosi henkilöstön osaamistietoja yhdessä paikassa ja hio osaamisen kehittäminen järjestelmälliseksi prosessiksi. Luo osaamiskartta ja löydä oikea työntekijä oikeaan tehtävään nopeasti ajan tasalla olevien kompetenssitietojen perusteella.

Organisaation osaamiskartta (ks. osaamishakemisto) on eTaika-palvelussa rakennettu hierarkiseen osaamisprofiilipuuhun.

Osaamiskartta

Yksittäiselle osaamiselle voidaan määritellä tarvittavat kuvaus- ja mittakentät, joilla seurataan osaamisen nykytilannetta ja joille voidaan asettaa tavoitearvoja.

Osaamisprofiilien ominaisuuksia:

Osaamisten sisältö voidaan määritellä joustavasti, osaamiskarttaan voidaan sisällyttää mm.

  • organisaation ydinosaamiset
  • koulutustausta
  • kielitaito
  • IT-osaaminen
  • pätevyydet ja sertifikaatit
  • työkokemus ja projektit
  • mentorointi ja coaching

Osaamiseen voidaan liittää monipuolisesti erilaista tietoa: vapaata tekstiä, lukuja ja voimassaoloaikoja, luokitteluja sekä tiedostoja. Umpeutuvista osaamisista, esim. sertifikaateista, voidaan lähettää muistutusviesti. Raportoinnissa mitattavat kentät voidaan erikseen rajata.

Osaamisten näkyvyyttä ja käyttöoikeuksia voidaan säätää käyttäjäroolikohtaisesti. Osaamiset voidaan tallentaa eri kielillä, jotta käyttäjä voi täyttää osaamisprofiilin omalla kielellään. Raportointi ja haku ovat organisaation kielellä. Valitut osaamiset voidaan koota kehityskeskustelun sisällöksi, ja nykytaso voidaan esitäyttää kehityskeskustelun pohjaksi. Osaamisen kehittäminen ja koulutukset voidaan kytkeä toisiinsa eTaikan osaamis- ja koulutushallinnassa, jotta koulutussuunnitelmaan voidaan sisällyttää osaamistavoitteita tukevia koulutuksia.

Osaamisen hallinta

kahvikuppi