Osaamisenhallinnan raportit ja haku

Kattavat ja havainnollistavat raportointityökalut sekä tehokkaat osaamisten hakutoiminnot nostavat osaamisenhallinnan uudelle tasolle. Raportit voi myös viedä järjestelmästä toiseen jatkokäsittelyä varten.

Organisaation osaamisten raportointi sekä skills-gap -osaamisanalyysi nykytason ja tavoitteiden välillä mahdollistavat organisaation strategiaa tukevan osaamisen johtamisen. Osaajien haku monipuolisilla kriteereillä ja sähköinen CV helpottavat asiantuntijaorganisaation jokapäiväistä toimintaa.

Järjestelmään voi luoda tarvittavat raporttipohjat monipuolisten valintojen avulla sekä määrittää niille sopivat luku- ja muokkausoikeudet. Valmiissa raporttipohjissa on eroja oletushakukriteereissä ja mahdolliset muutostarpeet raporttipohjiin määritellään käyttöönoton yhteydessä asiakaskohtaisesti. Luodut raporttipohjat voi tallentaa ja nimetä käyttötarkoituksen sekä sisällön mukaan.

osaamisenhallinnan raportit

Ominaisuuksia:

 • Raportilla voidaan näyttää organisaatio-, yksikkö- ja henkilötasolla:
  • keskimääräinen taso eri osaamisissa
  • osaajien lukumäärä
  • skills gap nykytason ja tavoitteen välillä
 • Käyttäjä voi porautua raportilta syvemmälle yksityiskohtaisiin tietoihin.
 • Raporttien käyttöoikeudet voidaan määritellä hienojakoisesti. Yksittäisille käyttäjille voidaan määritellä oikeuksia henkilöihin tai yksiköihin, esimies näkee tiiminsä tiedot ja HR-käyttäjä koko organisaation tiedot.
 • Raportit päivittyvät reaaliajassa ja ne saadaan ulos järjestelmästä eri muodoissa jatkokäsittelyä varten.
 • Osaamishaun tulokset voidaan ryhmitellä yksikön ja osaamisen mukaan.
 • Hakutuloksista voidaan muodostaa henkilöiden CV:t tai henkilölistat voi ottaa ulos Excel-tiedostona.
 • Osaamishaun hakuehdot voi tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Osaamisen hallinta