Tietosi.fi – suojattujen viestien ja tiedostojen lähettäminen

Me kaikki lähetämme ja vastaanotamme säännöllisesti viestejä, jotka sisältävät tavalla tai toisella arkaluontoista sisältöä, kuten salasanoja tai henkilötietoja. Joskus on myös tärkeää pystyä tunnistamaan viestin lähettäjä tai vastaanottaja aukottomasti. Tietosi.fi mahdollistaa ehdottoman turvallisen tietojen välittämisen selainpohjaisesti silloin kun se on tietojen kannalta välttämätöntä. Se perustuu ainutlaatuiseen tietoteknologiseen ratkaisuun ja täyttää kaikki tietosuoja-asetuksen vaatimukset.